در سیستم های کنترلی بایستی حرکت به پالس های دیجیتالی (جهت تحت کنترل بودن بخش الکترونیک) تبدیل شود.

 


در سیستم های کنترلی بایستی حرکت به پالس های دیجیتالی (جهت تحت کنترل بودن بخش الکترونیک) تبدیل شود.
‎انکودر (encoder) :
یک سیستم الکترو مکانیکی می باشد به انتهای شفت الکترو موتور کوپل شده و حرکت دورانی شفت الکترو موتور را به پالسهای دیجیتال (به منظور استفاده در میکرو کنترل ها و سیستم ها کنترلی) تبدیل کرده بدین ترتیب که به ازای هر چرخش کامل 360 درجه شفت ، یک پالس تولید شده و سپس پالس های دیجیتالی به وسیله ی تجهیز دیگر به دیکودر (با در نظر گرفتن نیاز به تعداد دوران یا سرعت زاویه ای و یا مسافت) تبدیل می شوند. به عبارت دیگر، انکودر حسگری است که به چرخ دنده، چرخ و موتور وصل شده و میزان چرخش را اندازه گیری می کند که بر اساس این اندازه گیری پارامترهایی از جمله سرعت، جابه جایی و همچنین شتاب یا زاویه چرخش معین می شوند.

 

وظایف انکودر:
* استفاده درآسانسور ها به منظور تشخیص سرعت
* استفاده درآسانسور ها به منظور انتقال جهت موتور اصلی به درایو
* استفاده در سیستم کنترلآسانسور به منظور افزایش دقت و کیفیت حرکتی
* مشخص نمودن لحظه ای مشخصات حرکت شفت موتور
‎جهت داشتن حرکتی نرم و بدون تنش و لرزش در آسانسورها، می توان در آسانسورها از انکودر( جهت مشخص نمودن لحظه ای مشخصات حرکت شفت موتور) استفاده نمود، که با اعلام این مشخصات به تابلو فرمان و با کمک درایو می توان مطلوب ترین فرکانس را در اختیار موتور گذاشته و به هدف نهایی خود دست بیابیم. سخت افزار ماوس (رایج ترین انکودر)، جهت اندازه گیری میزان جابه جایی در سطح مورد استفاده قرار می گیرد. عملکرد این سخت افزار بدین نحو می باشد که، با حرکت دادن ماوس در سطح، گوی زیرین به حرکت در آمده و موجب به حرکت در آمدن صفحه مدرج در میان سنسورها شده و در نهایت باعث تولید دو ردیف سیگنال می شود که این سیگنال ها تعیین کننده میزان جابه جایی حول محورهای Y و X می باشند.
‎اجزاء داخلی ماوس
* سنسورهای نوری
* مدار الکترونیکی
* صفحات مدرج دوار
‎اجزاء انکودرها به شرح ذیل می باشد:

* شفت انکودر
* گیرنده نوری
* فرستنده نوری
* خروجی الکتریکی
* صفحه مدور شیشه ای
* مدار واسطه جهت تبدبل سیگنال های گیرنده نوری به سطح ولتاژ استاندارد صنعتی

‎از یک منبع نور به عنوان فرستنده ، یک گیرنده نور و همچنین از صفحات ماسک و دیسک (ما بین فرستنده و گیرنده نوری) در ساختار انکودر آسانسور استفاده شده است. نحوه تولید پالس توسط انکودر آسانسور به شرح ذیل می باشد:
‎در این نمونه از انکودرها، یک دیود ساطع کننده نور و همچنین یک دیسک بسیار نازک وجود دارد که با روشن شدن دستگاه ،نور ساطع شده از دیود بر مرکز دیسک شیشه ای متمرکز می شود بدین صورت که نور یک ترانزیستور نوری را که روی یکی دیگر از خطوط قرار گرفته و همچنین توانایی نمایان شدن از دیود را دارد، فعال می کند. روی یک موتور شفت دیسک نصب می شود. روشی دیگر جهت حس کردن موقعیت این است که می توان هنگام چرخش شفت، دیسک را هم چرخاند. زمانی خطوط دیسک روشن خواهند بود که نور LED روی فتو ترانزیستور متمرکز شده باشد که با گذشت زمان فتو ترازیستور اشباع شده و موج الکتیریکی مربع شکلی را ایجاد می کند. تولید پالس به عبارت دیگر بدین صورت می باشد که هنگام عبور نور ارسالی (توسط فرستنده) از شیار چرخ دنده، توسط گیرنده دریافت شده و ولتاژ خروجی یک می شود و هنگام برخورد نور ارسالی( توسط فرستنده) به پره ها ،توسط گیرنده دریافت نمی شود و ولتاژ خروجی صفر خواهد بود